Санхүүгийн зөвлөгөө

Манай ББСБ нь Үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг, хүсэл сонирхолд нийцүүлж, зах зээлийн үнэ эдийн засгийн үр ашигтай хугацаа, бодлого зэргийг зөв тооцож бодит мэдээлэл цуглуулж, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.